پیشگامان دانش (11)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2013-04-14
استاد فریدون سپری از شبکه جهانی نور درباره تأثیر دانشمندان و اندیشمندان در پیشبرد تمدن بشری سخن می گویند.
Duration : 28:27            View : 905            Download : 0        Download Download
Category : Scientific
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.