توبه (3)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2013-04-04
سلسله درسهای توبه توسط استاد عبدالله احمدی از شبکه جهانی نور اجرا می گردد که به بیان اهمیت توبه و نیاز و وجوب آن می پردازند.
Duration : 26:30            View : 886            Download : 1        Download Download
Category : Faith and Belief
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.