آموزه های پیامبر (4)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2013-04-04
استاد محسن مرزوقی از شبکه جهانی نور تعالیم و آداب دین اسلام و پیامبر (صلی الله علیه وسلم) را بیان خواهند کرد. موضوع: شیوه های سلام کردن
Duration : 24:48            View : 551            Download : 0        Download Download
Category : Manners and Morals
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.