خطبه جمعه (149)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2013-03-30
خطبه جمعه در مسجد الحرام با موضوع عادت انتخاب دوست صمیمی که به امامت دکتر اسامه خیاط برگزار می شود.
Duration : 28:4            View : 507            Download : 0        Download Download
Category : Miscellaneous
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.