طب نبوی (10)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2013-03-30
مجری این برنامه : جناب محمد رضا آبکار و کارشناس برنامه استاد عبدالله کشتکار ، اثرات عبادات و اذکار را بر جسم و جان و روح ابناء بشر بررسی خواهند کرد.
Duration : 21:10            View : 713            Download : 8        Download Download
Category : Scientific
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.