خطبه جمعه (147)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2013-03-20
خطبه جمعه در مسجد النبی با موضوع خطر رشوه برای جامعه که به امامت دکتر حسین آل شیخ برگزار می شود.
Duration : 29:26            View : 505            Download : 0        Download Download
Category : Miscellaneous
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.