حافظان شریعت (15)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2013-03-20
در این برنامه استاد کاک حسن امینی از شبکه جهانی نور به تشریح قوانین شرعی قرآن کریم می پردازد.
Duration : 27:3            View : 350            Download : 0        Download Download
Category : Jurisprudence and Islamic Law
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.