آموزش نور از راه دور (85)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2013-03-15
این برنامه کاری از شبکه نور است که به آموزش تجوید و تصحیح تلاوت بینندگان پرداخته شده است. مجری و کارشناس برنامه: سید رسول هاشمی .
Duration : 12:7            View : 769            Download : 0        Download Download
Category : Quran and Tafseer (Interpretation)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.