چرا در قرآن صیغه ی جمع استفاده شده است؟
Please Wait ...
by abc100abc posted in 2016-02-29
چرا در قرآن صیغه ی جمع استفاده شده است؟ شیخ عبدالفتاح خدمتی
Duration : 00:41            View : 304            Download : 0        Download Download
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.