آیا لازم است کسی که زکات می دهد به گیرنده بگوید این زکات اموالش است؟
Please Wait ...
by abc100abc posted in 2016-02-29
آیا لازم است کسی که زکات می دهد به گیرنده بگوید این زکات اموالش است؟ شیخ عبدالفتاح خدمتی
Duration : 04:2            View : 510            Download : 0        Download Download
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.