اگر زنی به شوهرش بگوید تو مانند پدر و برادر من هستی چه حکمی دارد؟
Please Wait ...
by abc100abc posted in 2016-02-01
اگر زنی به شوهرش بگوید تو مانند پدر و برادر من هستی چه حکمی دارد؟ شیخ عبدالفتاح خدمتی
Duration : 01:2            View : 595            Download : 0        Download Download
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.