آیا زکات فطریه به جنینی که در شکم مادر است، تعلق می گیرد؟
Please Wait ...
by abc100abc posted in 2016-02-01
آیا زکات فطریه به جنینی که در شکم مادر است، تعلق می گیرد؟ شیخ عبدالفتاح خدمتی
Duration : 00:43            View : 557            Download : 0        Download Download
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.