اگر زنی اهل دین باشد ولی مرد از ظاهرش خوشش نیاید؛ آیا این مرد دچار گناه شده است؟
Please Wait ...
by abc100abc posted in 2016-01-30
اگر زنی اهل دین باشد ولی مرد از ظاهرش خوشش نیاید؛ آیا این مرد دچار گناه شده است؟ شیخ عبدالفتاح خدمتی
Duration : 01:8            View : 509            Download : 0        Download Download
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.