اگر شخصی وارد مسجد شود ولی امام تعدادی از رکعات نماز را خوانده است، چگونه اقتدا کنیم؟
Please Wait ...
by abc100abc posted in 2016-01-28
اگر شخصی وارد مسجد شود ولی امام تعدادی از رکعات نماز را خوانده است، چگونه اقتدا کنیم؟ شیخ عبدالفتاح خدمتی
Duration : 01:46            View : 294            Download : 0        Download Download
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.