حکم دادن زکات به شخصی که به جرم قاچاق مواد مخدر به زندان رفته است.
Please Wait ...
by abc100abc posted in 2016-01-25
حکم دادن زکات به شخصی که به جرم قاچاق مواد مخدر به زندان رفته است. شیخ عبدالفتاح خدمتی
Duration : 01:20            View : 540            Download : 0        Download Download
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.