حکم خواندن نماز و دعا کردن برای مادری که فوت شده است. و حکم روزه های قضا شده اش.
Please Wait ...
by abc100abc posted in 2016-01-23
حکم خواندن نماز و دعا کردن برای مادری که فوت شده است. و حکم روزه های قضا شده اش. شیخ عبدالفتاح خدمتی
Duration : 01:42            View : 304            Download : 0        Download Download
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.