حکم کسی که روزه ی قضا داشته ولی نگرفته و رمضان دوم داخل شده است.
Please Wait ...
by abc100abc posted in 2016-01-21
حکم کسی که روزه ی قضا داشته ولی نگرفته و رمضان دوم داخل شده است. شیخ عبدالفتاح خدمتی
Duration : 00:16            View : 268            Download : 0        Download Download
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.