آیا می توان نماز های قضا شده را به صورت قصر و جمع خواند؟
Please Wait ...
by abc100abc posted in 2016-01-17
آیا می توان نماز های قضا شده را به صورت قصر و جمع خواند؟ شیخ عبدالفتاح خدمتی
Duration : 00:22            View : 443            Download : 0        Download Download
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.