آیا خواندن نماز در شب قدر جایگزین نماز ها ی دیگری که خوانده نشده می شود؟
Please Wait ...
by abc100abc posted in 2016-01-01
آیا خواندن نماز در شب قدر جایگزین نماز ها ی دیگری که خوانده نشده می شود؟ . شیخ عبدالفتاح خدمتی
Duration : 02:12            View : 429            Download : 0        Download Download
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.