نادرست بودن روایتی که در آن گفته شده: عثمان رضی الله عنه در هر رکعت نماز شب قرآن را ختم می کرد.
Please Wait ...
by abc100abc posted in 2015-12-22
نادرست بودن روایتی که در آن گفته شده: عثمان رضی الله عنه در هر رکعت نماز شب قرآن را ختم می کرد. شیخ عبدالفتاح خدمتی
Duration : 01:44            View : 423            Download : 0        Download Download
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.