آیا برای پیدا کردن اشیا گم شده دعا خاصی ذکر شده است؟
Please Wait ...
by abc100abc posted in 2015-12-19
آیا برای پیدا کردن اشیا گم شده دعا خاصی ذکر شده است؟ شیخ عبدالفتاح خدمتی
Duration : 00:16            View : 579            Download : 0        Download Download
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.