آیا بعد از نماز جمعه نماز فرض خوانده می شود یا سنت؟
Please Wait ...
by abc100abc posted in 2015-12-17
آیا بعد از نماز جمعه نماز فرض خوانده می شود یا سنت؟ شیخ عبدالفتاح خدمتی
Duration : 01:26            View : 404            Download : 0        Download Download
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.