حکم آویزان کردن فرشی که روی آن آیات قرآن نوشته شده باشد بر دیوار برای تزیین.
Please Wait ...
by abc100abc posted in 2015-12-17
حکم آویزان کردن فرشی که روی آن آیات قرآن نوشته شده باشد بر دیوار برای تزیین. شیخ عبدالفتاح خدمتی
Duration : 00:24            View : 438            Download : 0        Download Download
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.