حکم شخصی که دو همسر دارد اما توانایی همبستر شدن با آنان را ندارد.
Please Wait ...
by abc100abc posted in 2015-12-13
حکم شخصی که دو همسر دارد اما توانایی همبستر شدن با آنان را ندارد. شیخ عبدالفتاح خدمتی
Duration : 03:8            View : 495            Download : 0        Download Download
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.