آیا منطقه ای از بلوچستان در زمان عمر رضی الله عنه فتح شده است؟
Please Wait ...
by abc100abc posted in 2015-12-13
آیا منطقه ای از بلوچستان در زمان عمر رضی الله عنه فتح شده است؟ شیخ عبدالفتاح خدمتی
Duration : 00:12            View : 422            Download : 0        Download Download
Category : Fatwa (Question & Answer)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.