الرجل الذی ما ترک معصیة
by forester posted in 2015-03-10
قصة قصیرة یرویها الدکتور محمد العریفی عن رجل فعل کل الذنوب صغیرها و کبیرها و ما ترک حاجة و لا داجة إلا فعلها و قد قضی عمره کله علی ذلک فأتی رسول الله صلی الله علیه و سلم یرید التوبة . فهل یغفر الله له ؟ و هل له توبة ؟ وعن ماذا سأله رسول الله ؟
Duration : 2:15            View : 467           
Category : Hadeeth and Tradition
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.