مواردی که وکیل می تواند فرد دیگری را به جای خود انتخاب کند (1): مانند فروش حیوانات در بازار
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2012-05-16
مجری برنامه: شیخ محمد رسول هاشمی در شبکه شارجه(23.32012)
Duration : 15:41            View : 1085            Download : 0        Download Download
Category : Jurisprudence and Islamic Law
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.