حجت بی حجت (برسی باب مولد الحسین بن علی) 17-01-2015
by forester posted in 2015-01-24
برنامه حجت بی حجت با اجرای استاد محمد انصاری و کارشناسی مولانا عبدالقدوس دهقان که به بررسی کتاب حجت اصول کافی می پردازد. موضوع این برنامه: برسی باب مولد الحسین بن علی تهیه شده در شبکه جهانی وصال حق
Duration : 2:00:52            View : 575           
Category : Answers to Doubts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.