قلب آسیا ( وضعیت مهاجرین افغان در کشور های همسایه) 22-8-2014
by forester posted in 2014-08-27
برنامه قلب آسیا با اجرای استاد محمد نواز صیقل و مشارکت استاد فضل الغنی کاکر از کابل و استاد محمد عظیم واکمن از تخار افغانستان که به بررسی موضوع وضعیت مهاجرین افغان در کشور های همسایه می پردازد. تهیه شده در شبکه جهانی وصال حق.
Duration : 2:04:01            View : 962           
Category : Muslim Community
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.