توازن هم یک امر مذهبی است و هم یک اساس تربیتی( توازن در دین)- عدم غلو کردن در انسانهای دیگر
Please Wait ...
by meqdad posted in 2012-07-27
شیخ ظهرابی( کانال شارجه) برنامه از چشمه زلال قرآن
Duration : 13:58            View : 1558            Download : 0        Download Download
Category : Muslim Community
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.