تریبون آزاد (52)
Please Wait ...
by forester posted in 2013-12-28
موضوع اساسی این برنامه حول محور آزاد اندیشی در جامعه اسلامی می باشد. این برنامه توسط استاد عقیل هاشمی و همکار دیگری برگزار می گردد. (2013-12-8)
Duration : 01:00:14            View : 1163            Download : 63        Download Download
Category : Muslim Community
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.