تضاد دلیل بطلان (28)
Please Wait ...
by forester posted in 2013-12-04
در این برنامه طلسم شکن و هدایت یافته ای دیگر به نام آقای امیر شکری به بیان کم و کیف هدایتش به دین ناب محمدی و چگونه یافتن صراط المستقیم از میان تاریکیها و کوره راهها می پردازد. (25.10.2013)
Duration : 57:57            View : 1119            Download : 0        Download Download
Category : Muslim Converts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.