تضاد دلیل بطلان (25)
Please Wait ...
by forester posted in 2013-12-02
در این برنامه طلسم شکن و هدایت یافته ای دیگر به نام آقای امیر شکری به بیان کم و کیف هدایتش به دین ناب محمدی و چگونه یافتن صراط المستقیم از میان تاریکیها و کوره راهها می پردازد. (4.10.2013)
Duration : 46:46            View : 924            Download : 0        Download Download
Category : Muslim Converts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.