خیانت در گزارش تاریخ (48)
Please Wait ...
by forester posted in 2013-12-02
این برنامه به آشکار کردن دروغهای تاریخی و بیان تاریخ راستینی که با مکر و فریب دشمنان اسلام در پس پرده ای مه آلود نگه داشته شده است، می پردازد. کارشناس برنامه:استاد عقیل هاشمی -(2.10.2013)
Duration : 01:26:29            View : 817            Download : 44        Download Download
Category : Islamic History
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.