تریبون آزاد (47)
Please Wait ...
by admin posted in 2013-10-18
موضوع اساسی این برنامه حول محور آزاد اندیشی در جامعه اسلامی می باشد. این برنامه توسط استاد عقیل هاشمی و همکار دیگری برگزار می گردد. (2013-9-24)
Duration : 01:00:3            View : 1408            Download : 4        Download Download
Category : Muslim Community
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.