قرآن برای همه (20)
Please Wait ...
by admin posted in 2013-10-18
این برنامه توسط استاد عبدالله از آلمان به منظور آموزش صحیح قرائت قرآن کریم تهیه شده است. (18.9.2013)
Duration : 47:44            View : 807            Download : 1        Download Download
Category : Quran and Tafseer (Interpretation)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.