قرآن برای همه (19)
Please Wait ...
by admin posted in 2013-09-24
این برنامه توسط استاد عبدالله از آلمان به منظور آموزش صحیح قرائت قرآن کریم تهیه شده است. (1.9.2013)
Duration : 48:46            View : 487            Download : 0        Download Download
Category : Quran and Tafseer (Interpretation)
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.