اسلام خالص (37)
Please Wait ...
by admin posted in 2013-09-06
استاد هاشمی به همراهی استاد عبدالله حیدری به بیان حقایق ناب اسلام محمدی می پردازند؛ باشد که چراغ راه جویندگان راستین حق و حقیقت باشد. (14.8.2013)
Duration : 01:22:12            View : 358            Download : 4        Download Download
Category : Faith and Belief
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.