تریبون آزاد (43)
Please Wait ...
by admin posted in 2013-09-06
موضوع اساسی این برنامه حول محور آزاد اندیشی در جامعه اسلامی می باشد. این برنامه توسط استاد عقیل هاشمی و همکار دیگری برگزار می گردد. (2013-8-13)
Duration : 59:58            View : 1049            Download : 0        Download Download
Category : Muslim Community
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.