روزنه ایمان (20)
Please Wait ...
by admin posted in 2013-08-10
موضوعات اساسی برنامه روزنه ایمان حول محور ایمان واخلاق در اسلام می باشد. این برنامه را استاد ابراهیم احراری کارشناس شبکه کلمه اجرا می کنند.27.7.2013)
Duration : 29:27            View : 656            Download : 0        Download Download
Category : Manners and Morals
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.