تضاد دلیل بطلان (20)
Please Wait ...
by admin posted in 2013-08-10
در این برنامه طلسم شکن و هدایت یافته ای دیگر به نام آقای امیر شکری به بیان کم و کیف هدایتش به دین ناب محمدی و چگونه یافتن صراط المستقیم از میان تاریکیها و کوره راهها می پردازد. (26.7.2013)
Duration : 44:50            View : 1124            Download : 0        Download Download
Category : Muslim Converts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.