خیانت در گزارش تاریخ (42)
Please Wait ...
by admin posted in 2013-06-27
این برنامه به آشکار کردن دروغهای تاریخی و بیان تاریخ راستینی که با مکر و فریب دشمنان اسلام در پس پرده ای مه آلود نگه داشته شده است، می پردازد. کارشناس برنامه:استاد عقیل هاشمی -(19.6.2013)
Duration : 01:14:18            View : 797            Download : 0        Download Download
Category : Islamic History
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.