تضاد دلیل بطلان (16)
Please Wait ...
by admin posted in 2013-06-19
در این برنامه طلسم شکن و هدایت یافته ای دیگر به نام آقای امیر شکری به بیان کم و کیف هدایتش به دین ناب محمدی و چگونه یافتن صراط المستقیم از میان تاریکیها و کوره راهها می پردازد. (14.6.2013)
Duration : 01:12:30            View : 990            Download : 0        Download Download
Category : Muslim Converts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.