میزگرد هفته (37) : ویژه برنامه ایام فاطمیه (2)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2013-04-22
موضوع: وهابیت و اهل سنت. برنامه میزگرد هفته یک برنامه هفتگی می باشد که به مسایل مهم دینی واجتماعی می پردازد. استاد عقیل هاشمی به همراه دیگر کارشناسان شبکه کلمه این برنامه را برگزار می گردانند.(11.4.2013)
Duration : 01:22:27            View : 792            Download : 1        Download Download
Category : Islamic Leaders & Scholars
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.