خیانت در گزارش تاریخ (40)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2013-04-22
این برنامه به آشکار کردن دروغهای تاریخی و بیان تاریخ راستینی که با مکر و فریب دشمنان اسلام در پس پرده ای مه آلود نگه داشته شده است، می پردازد. مجری برنامه: سید عقیل هاشمی و کارشناس برنامه:استاد عبدالفتاح خدمتی-(3.4.2013)
Duration : 01:27:48            View : 685            Download : 0        Download Download
Category : Islamic History
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.