ویژه برنامه ایران در سالی که گذشت
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2013-03-28
در این برنامه اتفاقات مهم ایران در یک سال اخیر مورد بررسی قرار می گیرد. هدایتگر این برنامه جناب محمد ابراهیم کیانی هستند که به یاری دیگر کارشناسان شبکه جهانی کلمه این برنامه را پیش می برند. (20.3.2013)
Duration : 01:29:58            View : 1038            Download : 3        Download Download
Category : Politics
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.