تضاد دلیل بطلان (3)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2013-03-20
در این برنامه طلسم شکن و هدایت یافته ای دیگر به نام آقای امیر شکری به بیان کم و کیف هدایتش به دین ناب محمدی و چگونه یافتن صراط المستقیم از میان تاریکیها و کوره راهها می پردازد. (15.3.2013)
Duration : 36:41            View : 1096            Download : 1        Download Download
Category : Muslim Converts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.