خیانت در گزارش تاریخ (39)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2013-03-20
این برنامه به آشکار کردن دروغهای تاریخی و بیان تاریخ راستینی که با مکر و فریب دشمنان اسلام در پس پرده ای مه آلود نگه داشته شده است، می پردازد. مجری برنامه: سید عقیل هاشمی و کارشناس برنامه:استاد عبدالفتاح خدمتی-(13.3.2013)
Duration : 01:30:30            View : 796            Download : 2        Download Download
Category : Islamic History
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.