زیر ذره بین (144)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2013-03-16
این سلسله از برنامه ها به نقد و بررسی کتب شیعه و روایات و سخنان بزرگان شیعه می پردازد که درشبکه کلمه تهیه شده است. این برنامه را استاد کیانی و استاد ظهرابی اجرا خواهند کرد (9.3.2013)
Duration : 01:30:33            View : 492            Download : 0        Download Download
Category : Answers to Doubts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.