زیر ذره بین (143)
Please Wait ...
by zantiya344 posted in 2013-03-11
این سلسله از برنامه ها به نقد و بررسی کتب شیعه و روایات و سخنان بزرگان شیعه می پردازد که درشبکه کلمه تهیه شده است. این برنامه را استاد کیانی و استاد عبدالفتاح خدمتی اجرا خواهند کرد (4.3.2013)
Duration : 01:30:19            View : 438            Download : 0        Download Download
Category : Answers to Doubts
-
You must register to post a new comment.
There is no comment.